Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hond en Baas betreffende begeleiding, traject, coaching, les, workshop, cursus en /of  groepsles .

 1. Aanmelding geschiedt door insturen van ingevuld aanmeldformulier.
 2. Gegevens vermeld op het aanmeldformulier zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt.
 3. Aanmelding verplicht tot betaling en acceptatie van de algemene voorwaarden.
 4. De deelnemer / eigenaar van de hond heeft een WA verzekering.
 5. De hond is gezond en de hond heeft de gangbare inentingen en anti- parasieten behandelingen gehad.
 6. Deelname c.q. aanwezigheid is voor eigen risico.
 7. Voor zowel de begeleiding, traject, coaching, les, workshop, cursus en /of  groepsles moet de hond de basis gehoorzaamheid beheersen en mag er geen sprake zijn van gedrag als overmatig blaffen, agressie naar honden of naar mensen. Uitzonderingen zijn mogelijk, dit ter beoordeling van de cursus leiding.
 8. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn hond en meegekomen toeschouwers.
 9. Loopse honden kunnen niet deelnemen, tenzij er geen ongecastreerde reuen meedoen. Dit ter beoordeling van de instructeur.
 10. De deelnemer wordt verzocht bij verhindering voor de training zich tijdig af te melden. Geld terug is niet mogelijk.
 11. De deelnemer zorgt voor passende kleding en schoeisel voor eventueel vies en nat terrein of bos.
 12. De deelnemer zorgt voor de benodigdheden: lekkers voor de hond voor eventuele beloning en een favoriet balletje of ander speeltje van de hond.
 13. De deelnemer heeft voor de hond een passend speurtuig en lange lijn (10 meter zonder handvat).
 14. Houd de hond aangelijnd (vanaf dat hij uit de auto komt, voor, na en tijdens de les) en laat hem alleen los van de lijn als de cursus leiding dat aangeeft.
 15. Niet alle deelnemende honden vinden het prettig om direct in contact te komen met een andere hond; houdt daarom afstand van elkaar.
 16. Svp honden niet uitlaten in de berm voor woonhuizen, ongelukjes opruimen.
 17. De cursusleiding kan bij wangedrag besluiten de deelnemer / hond niet meer toe te laten tot de training. Dit geldt ook voor eventuele toeschouwers.
 18. De cursusleiding mag foto´s of video´s van de lessen , trainingen of workshops plaatsen op openbare social media of sites, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wilt.
 19. Het maken van video- of filmopnames zijn niet toegestaan, tenzij op verzoek van de cursusleiding.
 20. Een lessenkaart, traject, cursus, les of workshop dient voorafgaand te worden betaald.
 21. Opzeggen resulteert niet in terugbetaling.
 22. Een 5 lessen/ uren kaart is 6 maanden geldig.
 23. Een 10 lessen / uren kaart is 12 maanden geldig
 24. De lessen gaan bij slecht weer over het algemeen gewoon door behalve:
  – als de temperaturen 25 graden en hoger worden.
  – bij onweer/bliksem.
  – bij een combinatie van bevroren plassen met daarover heen een laagje sneeuw.
 25. Een afspraak die niet meer dan 24 uur van te voeren verzet is, wordt in rekening gebracht.
 26. Een workshop, cursus en /of  groepsles prakijkspeuren of neuswerk gaat door bij voldoende deelname.
 27. Als de afspraak niet doorgaat wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht. De afspraak wordt in overleg op een ander tijdstip ingehaald.
 28. Indien de hond voor /tijdens de les, workshop, cursus en /of  groepsles, ongezond /ziek blijkt, wordt de activiteit voor betreffende hond gestaakt. Dit ter beoordeling van de instructeur. De activiteit dient wel voldaan te worden.